Lazerle genital siğil tedavileri

Lazer ile Genital Siğil Tedavisi
Lazerle  genital siğil tedavisi yakma ve dondurma tedavilerine göre daha avantajlı görülmektedir. Lazer ile siğilin yakılması sonrası iz kalma olasılığı çok düşüktür. Ayrıca lazer ile genital siğil tedavilerinin daha etkin olduğu izlenmektedir.

Lazerle genital siğil tedavilerinde bazı durumlarda lokal anestezi desteği gerekebilir.